Bir memleketin kalkınmasında insan gücü son derece önem taşır. Bir fabrika için gereken makineler sipariş edilir, makinesine göre 2-3 senede gelir, fakat onları çalıştıracak insanlar 15-20 senede yetişir. Bu bakımdan bilhassa tarım ve işletmecilikte yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç vardır.

Vehbi Koç

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlaması; insan kaynağını, organizasyonun stratejik yönelimleri ile ilişkilendirme ve uyumlaştırma sürecidir.

İnsan kaynakları planlaması, organizasyonun geleceğine yönelik bir çalışma olduğu için büyük ölçüde iç ve dış değişkenlere ilişkin tahminlere dayanır. Organizasyonun içinde çalışanların emeklilik, terfi, işten ayrılma ve yer değiştirme gibi hareketleri bir dereceye kadar öngörülebilir. Diğer taraftan, organizasyonun geleceğe ilişkin büyüme veya küçülme kararları, yatırım planları, ürün çeşitlendirme programları, finansal kaynakların kullanımı ve bu arada insan kaynaklarına ayrılacak fonların düzeyi önceden tahmin edilebilir. Bu tahmin ve öngörüler insan kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden planlamasına temel oluşturur.

Etkili insan kaynakları planlamasının ilkeleri; doğru insanın, doğru tanımlanmış iş için, doğru zamanda temin edilmesidir.

İnsan Kaynakları Planlamasının Yararları;

  • Nitelikli insan kaynaklarına ulaşmak
  • Gereken sayıda personel ile çalışarak, işgücü fazlalığından kurtulmak
  • İşe alma maliyetlerini tahmin ederek bütçede yer vermek
  • Dışsal faktörlerden kaynaklanan çevresel değişimlere hızlı biçimde uyum sağlamak